Kontakt z nami
Zarząd, Biuro Zarządu,
Organizacja Zbiorowego Zarządzania

ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel. +48 (22) 55 69 200
fax. +48 (22) 55 69 225

e-mail:

Artyści-Wykonawcy proszeni są o łączenie się z Działem Członkowskim.

tel. +48 (22) 55 69 200
COS 3 - Centrum Operacyjne STOART nr 3

43-300 Bielsko-Biała
ul. 11 Listopada 60-62

tel. +48 (33) 817 04 61
tel. +48 (33) 829 50 43
kom. +48 512 306 939

e-mail:
COS 4 - Centrum Operacyjne STOART nr 4
Przedstawicielstwo w Katowicach

40-035 Katowice
ul. Jagiellońska 16/4

tel. +48 (32) 661-82-00, fax. +48 (32) 661-82-01

e-mail:


Dane rejestrowe:

Od dnia 27.02.2002 r. STOART jest zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr. KRS 0000094940.

NIP: 526-13-36-718

Bank PEKAO S.A. V o/Warszawa
Nr: 73 124010661111000000062949
Przedstawicielstwa oraz biura terenowe STOART:
Województwo Mazowieckie wraz z Warszawą

Biuro Mazowieckie STOART
01-833 Warszawa
ul. Daniłowskiego 2/4
tel. +48 (22) 633 14 14
fax. +48 (22) 669 03 96
Czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9.00 do 16.00
e-mail:

Infolinia: 0 800 70 30 17
Działa w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9.00 do 15.00

Konsultanci infolinii udzielą Państwu informacji w zakresie:
  • Podstawy prawne dot. ochrony praw wykonawczych (bez doradztwa)
  • Zasady zawierania umów, wysokości stawek.
  • Informacje dla Kontrahentów o stanie salda (wpłaty, naliczenia) – bez rozstrzygania sporów i dokonywania korekt.
  • Pomoc dla Kontrahentów w użytkowaniu portalu internetowego www.elicencja.pl
Przedstawicielstwo terenowe dla Warszawy i okolic

Grzegorz Orłowski
00-357 Warszawa
ul. Nowy Świat 64
kom. +48 577 584 905
fax. +48 (22) 490 63 54
e-mail:
e-mail:
Przedstawicielstwo w Białymstoku na woj. podlaskie

15-094 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/51
tel. +48 (85) 875 18 60
e-mail:
Przedstawicielstwo w Gdańsku na woj. pomorskie

80-309 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 413 pok. 201
tel. +48 (58) 347 90 73
e-mail:
Przedstawicielstwo w Krakowie na woj. małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie

Zbigniew Staniak
31-133 Kraków
ul. Dunajewskiego 5/305
tel. +48 (12) 421 06 26
kom. +48 507 044 755
e-mail:
Przedstawicielstwo w Łodzi na woj. łódzkie

90-212 Łódź
ul.Sterlinga 27/29 lok. 705
tel. +48 (42) 273 33 50
e-mail:
Przedstawicielstwo w Olsztynie na woj. warmińsko-mazurskie

10-542 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 39/414
tel. +48 (89) 651 07 50
e-mail:
Przedstawicielstwo w Poznaniu na woj. wielkopolskie i lubuskie

Ryszard Piechaczyk
61-626 Poznań
ul. Winogrady 126
tel/fax +48 (61) 826 73 69
e-mail:
Przedstawicielstwo w Rzeszowie na woj. podkarpackie

35-030 Rzeszów
ul. Kościuszki 4/4
tel. +48 (17) 784 25 75
e-mail:
Przedstawicielstwo w Szczecine na woj. zachodnio-pomorskie

71-637 Szczecin
ul. Teofila Firlika 19 lok. 518
tel. +48 (91) 831 24 81
kom. +48 504 232 523
e-mail:
Przedstawicielstwo w Tomaszowie Mazowieckim na woj. łódzkie

e-mail:
Przedstawicielstwo w Toruniu na woj. kujawsko-pomorskie

87-100 Toruń
ul. Pod Krzywą Wieżą 24
tel. +48 (56) 692 71 10
e-mail:
Przedstawicielstwo - Wrocław na woj. dolnośląskie

53-680 Wrocław
ul. Braniborska 2/10, lok.113
kom. +48 514 017 663
(kontakt osobisty po wcześnijszym uzgodnieniu)
e-mail: