arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Agnieszka Parzuchowska - Janczarska

Dyrektor STOART

Radca prawny, arbiter Komisji Prawa Autorskiego V kadencji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Komunikacji Audiowizualnej – Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Od wielu lat działa na rzecz ochrony praw artystów wykonawców, prowadzi warsztaty i wykłady z zakresu prawa autorskiego w Polsce i za granicą, uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie własności intelektualnej oraz grupach eksperckich SCAPR i AEPO-ARTIS. Będąc również absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie łączy wrażliwość muzyczną i znajomość charakterystyki branży muzycznej z doświadczeniem prawniczym, w szczególności w kwestiach związanych z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania.