arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Władze

Walne Zebranie Delegatów

Zarząd

Jan Drozdowski

Przewodniczący Zarządu

Wincenty Krawczyk

Sekretarz Zarządu

Tomasz Warowny

Skarbnik Zarządu

Krzysztof Szczepański

Ewa Dubis - Kaczmarek

Bogdan Kulik

Joanna Pawlak

Zygfryd Sekuła

Zbigniew Konopczyński

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Trzcionkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Stelmaszczuk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Jan Aniołek

Ryszard Bąk

Michał Król