arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Szukam muzyka w Krakowie do współpracy (plany stworzenia grupy artystycznej: poezja, muzyka, małe formy sceniczne).

Email:  ulatabor@onet.pl