Powrót

Piszę wiersze, teksty kabaretowe, małe formy sceniczne. Szukam młodych aktorów w Krakowie - plany stworzenia grupy artystycznej

Email:  ulatabor@onet.pl