arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Piszę wiersze, teksty kabaretowe, małe formy sceniczne. Szukam młodych aktorów w Krakowie - plany stworzenia grupy artystycznej

Email:  ulatabor@onet.pl