arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót
Warszawski zespół kategorii POP-ROCK-SOUL poszukuje sprawnego klawiszowca. Mile widziany voc-background.
Profesjonalny autorski repertuar.
Zgłoszenia: music@mediann.pl
Email:  music@mediann.pl