arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót


Opera Bałtycka zaprasza na przesłuchanie do zespołu Orkiestry na stanowisko fagot – I głos na cały etat.
W dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Operze Bałtyckiej (Gdańsk al. Zwycięstwa 15) odbędzie się przesłuchanie kandydatów do orkiestry OB na stanowisko – fagot – I głos.
Program egzaminu:
ETAP I
1. W.A. Mozart Koncert B-dur KV191 część I z kadencją i część II
2. Dowolny utwór o charakterze romantycznym.
ETAP II
Wybrane fragmenty studiów orkiestrowych. (Materiały nutowe studiów orkiestrowych zostaną Państwu udostępnioneprzez inspektora orkiestry po złożeniu CV.)
Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.
Wszystkie pytania uprzejmie prosimy kierować do inspektora orkiestry pod adresem e-mail agnieszka.olszewska@operabaltycka.pl
Nuty dla akompaniatora uprzejmie prosimy wysłać na adres mailowy Działu Koordynacji Pracy Artystycznej izabela.glowienka@operabaltycka.pl z dopiskiem „Przesłuchania na fagot- akompaniament” do dn. 28.02.2018r. Organizator zapewnia akompaniatora, który będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godziny: 8.00.
Opera Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.
Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.
Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.
Dokumenty i zgłoszenia (list motywacyjny + CV z danymi kontaktowymi)prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 28 lutego 2018 na adres mailowy agnieszka.olszewska@operabaltycka.pl , tel. +48 512 346 338 .
W tytule maila prosimy o wpisanie:
„Przesłuchanie na fagot ”.

Email:  agnieszka.olszewska@operabaltycka.pl