arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót
Profesjonalna pomoc psychologiczna dla muzyków w przygotowaniu się do koncertów, egzaminów, konkursów.
Szybkie opanowanie skutecznych technik radzenia sobie z tremą, odzyskanie wewnętrznej motywacji do ćwiczenia i występowania.
Wspólne opracowanie indywidualnej procedury profesjonalnego przygotowania się do występu, by odzyskać poczucie pewności siebie i radość z występowania: http://koda.krakow.pl/page/konsultacje_indywidualne
Email:  koda@koda.krakow.pl
WWW:  http://koda.krakow.pl/page/konsultacje_indywidualne