arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót

Akademicka Orkiestra Smyczkowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszukuje wiolonczelistów i kontrabasu. Mamy też jeszcze ostatnie miejsca w sekcji altowek i skrzypiec. Zespół z siedzibą i zapleczem z konkretnymi planami artystycznymi. Preferujemy stałą współpracę. Orkiestrą artystycznie opiekuje się dr Mateusz MJ Sibilski. Zapraszamy!

Email:  mateusz_sibilski@wp.pl