arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Authorites

Board

Jan Drozdowski

Chairman of Board

Wincenty Krawczyk

Secretary of Board

Tomasz Warowny

Treasurer

Krzysztof Szczepański

Ewa Dubis - Kaczmarek

Bogdan Kulik

Joanna Pawlak

Zygfryd Sekuła

Zbigniew Konopczyński