Powrót
Wiolonczelistka, absolwentka Akademii Muz., podejmie się pracy na statku.
Kontakt:
575792168
Email:  statekvcello@gmail.com