Szanowni Państwo,

Związek Artystów Wykonawców STOART uprzejmie przypomina o regulacjach prawnych dotyczących korzystania z muzyki w działalności gospodarczej oraz obowiązujących z tego tytułu opłatach.

Chcesz zawrzeć umowę bez wychodzenia z domu?

Wypełnij formularz i czekaj
na kontakt od naszego agenta


Muzyka w Działalności Gospodarczej podlega opłatom!


Zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U.2022.2509,art.86.), muzyka odtwarzana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi nieodłączną część usługi świadczonej przez dany podmiot i podlega opłatom na rzecz artystów wykonawców.Umowa z Z.A.W. STOART to podstawowy wymóg dla podmiotów gospodarczych korzystających z muzyki.


Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, Z.A.W. STOART wymaga od wszystkich podmiotów gospodarczych, korzystających z muzyki w zakresie prowadzenia swojej działalności, zawarcia umowy, która jest podstawowym obowiązkiem korzystających z utworów muzycznych i słowno-muzycznych, gwarantującym zgodność z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.Wnoszenie opłat za odtwarzanie do Z.A.W. STOART jest gwarancją bezpieczeństwa prawnego.


Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 116. ust. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (…).Wnosisz opłaty – i muzyka gra!
Grajmy razem!

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców STOART

ul. Nowy Świat 64

00-357 Warszawa

NIP: 526 13 36 718

stoart@stoart.org.pl

tel/fax +48 (22) 827 83 71

tel/fax +48 (22) 629 28 54

tel. +48 (22) 828 25 68

tel. +48 (22) 629 28 52

logo