Zarząd ZAW STOART
Biuro Wykonawcze ZAW STOART

ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel. +48 22 55 69 200
fax. +48 22 55 69 225
 email: stoart@stoart.org.pl


Zapraszamy Artystów i Użytkowników do Biura w godzinach: 
- w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
- od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00

Biuro Wykonawcze, Przedstawicielstwa i biura terenowe STOART

Zarząd ZAW STOART
Biuro Wykonawcze ZAW STOART

ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel. +48 (22) 55 69 200
fax. +48 (22) 55 69 225

e-mail: stoart@stoart.org.pl

Centrum Operacyjne STOART  w Katowicach

40-158 Katowice
ul. Jesionowa 22/42

tel. +48 (32) 661-82-00
fax. +48 (32) 661-82-01

e-mail:
cos4@stoart.org.pl
cos4.sskowron@stoart.org.pl

Czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 9.00 do 15.00

Oddział Terenowy w Białymstoku na woj. podlaskie

15-094 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/51

tel. +48 (85) 875 18 60

e-mail: bialystok@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

 

Oddział Terenowy w Gdańsku na woj. pomorskie

ul. Kołobrzeska 30 / II piętro
80-394 Gdańsk

tel. +48 (58) 753 61 51

e-mail: gdansk.cos@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

 

Oddział Terenowy w Krakowie na woj. małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie

30-102 Kraków
Ul. Kazimierza Morawskiego 5 lok. 128 i 129
 

woj. małopolskie i podkarpackie

tel. +48 (12) 421 06 26
e-mail: krakow2@stoart.org.pl           
 

woj. lubelskie i świętokrzyskie

tel. +48 (32) 661-82-00
e-mail: cos4@stoart.org.pl

 

Oddział Terenowy w Łodzi na woj. łódzkie

90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29 lok. 600A

tel. +48 (42) 273 33 50

e-mail: lodz@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Oddział Terenowy w Olsztynie na woj. warmińsko-mazurskie

10-542 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 39 lok. 402b

tel. +48 (89) 651 07 50

e-mail: olsztyn@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Przedstawicielstwo w Poznaniu na woj. wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie

61-655 Poznań
ul. Gronowa 22 (Centrum Biurowe, 1 piętro)

tel/fax +48 (61) 826 73 69

e-mail: poznan@stoart.org.pl

Czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00

Oddział Terenowy w Toruniu na woj. kujawsko-pomorskie

87-100 Toruń
ul. Pod Krzywą Wieżą 24

tel. +48 (56) 692 71 10

e-mail: torun@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00.

Oddział Terenowy Warszawa – Centrala na Warszawę i woj. mazowieckie

00-357 Warszawa
ul. Nowy Świat 64

kom. +48 517 020 520
e-mail: mazowieckie@stoart.org.pl

kom. +48 517 020 596
e-mail: iplichta@stoart.org.pl

fax. +48 (22) 55 69 225

Czynne w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 9.00 do 17.00

Oddział Terenowy we Wrocławiu na woj. dolnośląskie

50-078 Wrocław
ul. Leszczyńskiego 4, lok. 20

tel. +48 (71) 769 80 81
e-mail: wroclaw@stoart.org.pl

Czynny w dniach poniedziałek-piątek w godz. od 8.00 do 16.00.

Dane rejestrowe


Od dnia 27.02.2002 r. STOART jest zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr. KRS 0000094940.

NIP: 526-13-36-718

Bank PEKAO S.A. V o/Warszawa
Nr: 73 124010661111000000062949