Powrót

Fundusz promocyjny

Sprawdź jak działa Fundusz promocyjny STOART.

Składając wniosek do Funduszu promocyjnego  prosimy pamiętać o kilku zasadach:

  • Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są, ze względów formalnych, podmioty (osoby fizyczne i prawne) prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą
  • Wniosek należy złożyć na przeznaczonym do tego celu druku, którego formę określa Zarząd STOART
  • Wypełniając wniosek prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i zgodne ze stanem faktycznym opisanie danych rejestrowych podmiotu składającego, w tym zwłaszcza informacji kontaktowych (m.in. nr telefonu i adresu poczty elektronicznej)
  • Zgodnie z uchwałą Zarządu STOART termin na rozpatrzenie wniosku wynosi dwa miesiące 
  • W celu skwitowania przez Zarząd faktu przeznaczenia dotacji konieczne jest przesłanie elektronicznego raportu z wykonania określonych we wniosku czynności promocyjnych na rzecz STOART na adres poczty: promocja@stoart.org.pl
  • Po zrealizowaniu dotowanego przedsięwzięcia (wydaniu płyty, koncercie, festiwalu, itp.) należy (w terminie jednego miesiąca od daty realizacji) przedstawić STOART dokumentację potwierdzającą zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków z dotacji (raport)
  • Raport powinien zawierać najistotniejsze informacje dot. promocji STOART (np. skan bookletu płyty albo afisza, ew. fotografia dokumentująca prezentację logotypu STOART)
  • Informacji w sprawie procedury i  wyniku postępowania aplikacyjnego udziela sekretariat STOART – tel. 22 556 92 11.

Formularz sprawozdania jest dostępny poniżej.

Podstawowe idee systemu promowania działalności STOART poprzez dotowanie artystycznej aktywności członków zwyczajnych a także udzielanie finansowego wsparcia inicjatywom i pomysłom realizującym podstawowe zadania statutowe STOART umocowane jest w przepisach § 8 pkt 2 i § 9 ust. 2 Statutu organizacji.