Powrót

Fundusz Promocyjny

Decyzją Zarządu ZAW STOART ze względu na ograniczenia finansowe oraz bardzo dużą liczbę wniosków nabór wniosków w ramach Funduszu Promocyjnego zostaje wstrzymany z dniem 10 maja. Ponowny nabór wniosków zostanie uruchomiony od 1 sierpnia 2024 r.

[WAŻNE!] Komunikat o zmianach w obszarze Funduszu Promocyjnego ZAW STOART 2024

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących wprowadzonych zmian, zapraszamy do kontaktu mailowego za pośrednictwem maila: legal@stoart.org.pl.

Przed złożeniem Wniosku, zapoznaj się ze wzorem umowy oraz sprawozdania (są one dostępne poniżej) - obowiązują one od 1 stycznia 2024 roku.

Jeżeli składasz Wniosek po 22 stycznia, pamiętaj aby użyć nowego formularza.

Skan wypełnionego, podpisanego wniosku prześlij na adres e-mail: promocja@stoart.org.pl.

Składając wniosek do Funduszu Promocyjnego prosimy pamiętać o kilku zasadach:

 • Dotacja w formie darowizny z Funduszu Promocyjnego ZAW STOART może być wypłacona osobie prawnej lub osobie fizycznej.
   
 • Wniosek winien być złożony co najmniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia realizacji Projektu.
   
 • Zarząd ZAW STOART zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji w przedmiocie udzielenia darowizny biorąc pod uwagę informacje zawarte we Wniosku oraz wartość Projektu.
   
 • Zgodnie z uchwałą Zarządu STOART termin na rozpatrzenie wniosku wynosi dwa miesiące.
   
 • Przekazanie darowizny następuje każdorazowo na podstawie Umowy. Wzór Umowy znajduje się poniżej.
   
 • Po realizacji Projektu musisz się z niego sprawozdać - służy temu formularz sprawozdania z realizacji Projektu. Masz na to miesiąc od jego zakończenia.
   
 • Informacji w sprawie procedury i wyniku postępowania aplikacyjnego udziela wyłącznie Komisja Funduszu Promocyjnego STOART mailowo – e-mail: promocja@stoart.org.pl.
   
 • Jeżeli Zarząd ZAW STOART zdecyduje o przyznaniu darowizny w wysokości niższej niż wskazana we Wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany do zaktualizowania treści Wniosku.
   
 • Darowiznę ze środków ZAW STOART może otrzymać jedynie Wnioskodawca, który rozliczył się z poprzednio przyznanego finansowania (tzn. złożył w terminie Sprawozdanie, do którego nie zgłoszono zastrzeżeń). 

 

Zachęcamy do śledzenia zakładki AKTUALNOŚCI, gdzie znajdą Państwo informację odnośnie planowanych przez STOART webinarów oraz szkoleń na temat składnia Wniosków oraz rozliczania Projektów.

Pierwszy webinar zaplanowany jest na luty.