Tantiemy

Sprawdź czy znajdujesz się na liście wykonawców niezrzeszonych, dla których ZAW STOART zainkasował tantiemy od nadawców i innych użytkowników artystycznych wykonań.