×

Szanowni Artyści, uprzejmie prosimy o uaktualnienie danych.

 

W tym celu prosimy o kontakt*
z naszym biurem:
stoart@stoart.org.pl
+48 22 55 69 200

*prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL

Dane wymagające aktualizacji:

  • adres zameldowania
  • adres korespondencyjny
  • nazwa urzędu skarbowego
  • numer rachunku bankowego
  • numer telefonu
  • adres email

Nasi Wykonawcy