arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
Powrót
Duet muzyczny podejmie współpracę z muzykami lub przyjmie pracę.
Pianista, wokalista
Saksofonista, klarnecista, skrzypek, wokalista
Obce języki: Angielski, niemiecki, fiński, rosyjski
40 letnie doświadczenie za granicą za granicą w hotelach i na statkach wycieczkowych.
https://www.youtube.com/watch?v=HuOBGQrUVss
https://www.youtube.com/watch?v=wmJmcF1D6tg

Email:  music.ovation@gmail.com