Powrót
Dear friends, I start a band. If at least three people gather with me, I am ready to live permanently in Lublin. I am open to any kind of music (I will gladly program with energy - Decapitated, Dream Theater, Vader, Toto, classical music and jazz. Let the amateurs do something else.
I invite you.

Kochani zakładam kapele. Jeśli zbierze się min. 3 osoby włącznie ze mną, to jestem gotów na stałe zamieszkać w Lublinie. Jestem otwarty na każdy rodzaj muzyki (Chętnie pogram z energią - Decapitated, Dream Theater, Vader, Toto, muzyka poważna i jazz. Amatorzy niech się zajmą czym innym.
Zapraszam. +48 733 689 535
Email:  po.waga@o2.pl