Powrót

Wiolonczelistka z dyplomem AM. Chętnie dołączę do składu na kontrakt. Jestem dyspozycyjna od października.

Email:  meg.home@op.pl