Powrót
Przedstawicielstwo na arenie instytucjonalnej, poszukiwanie sponsoringu , patronatu , oraz promotorów, wynajdowanie dróg stypendialnych, kameralne nagrywanie audio-video : posiadam w dostępności sprzęt nagraniowy, oraz realizatorów obrazu artystycznego, zgłaszanie projektów i artystów do festiwali, znajomości w branżach artystycznych i wśród stowarzyszeń oraz konsultacje z praktycznych zagadnień prawa autorskiego. A także - grafika komputerowa, język angielski w mowie i piśmie (oczywiście ), głębsza znajomość historii sztuki i literatury , oraz kwestii kulturotwórczych, booking koncertów, oraz... wizja (!) , a także nieco kontaktów za granicą i dla najambitniejszych twórców operatywność w kontekście otwarcia tych rynków.

Działam z przyjemnością i pełną empatią.
Pracuję w wymiarze prowizyjnym, lecz z gwarantowaną podstawą.
Zapraszam do kontaktu:
d.s.kontaktmuzyczny@gmail.com
Dorota
Email:  d.s.kontaktmuzyczny@gmail.com