Powrót

Dyrektor Opery Śląskiej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko MUZYK ORKIESTRY:
- Koncertmistrz / Zastępca Koncertmistrza
- Wiolonczela tutti

Rekrutacja związana jest z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” oraz otwarciem głównej sceny po remoncie.

Opera Śląska oferuje: pracę w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju o ugruntowanej pozycji, umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, możliwość rozwoju zawodowego, dodatkowe świadczenia socjalne (ZFŚS), możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Email:  kancelaria@opera-slaska.pl
WWW:  https://opera-slaska.pl/praca