Powrót

STOART JEDNYM INKASENTEM wynagrodzeń za korzystanie z praw pokrewnych na polu publicznych odtworzeń

  Szanowni Państwo, STOART ma ogromną przyjemność i satysfakcję poinformować Państwa, iż w dniu 3 stycznia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w drugiej instancji decyzję, utrzymującą w mocy decyzję wyznaczającą Związek Artystów Wykonawców STOART  do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent).

Decyzja ta ostatecznie kończy, trwające od 2014 roku, postępowanie administracyjne w tej sprawie i stanowi krok milowy w dążeniu do uproszczenia i usprawnienia systemu poboru wynagrodzeń za korzystanie z praw pokrewnych na polu publicznych odtworzeń.

Wyznaczenie jednego inkasenta oznacza, iż od tej chwili STOART jest wyłącznie uprawniony do zawierania umów w powyższym zakresie jak również do pobierania  wynagrodzeń na rzecz wszystkich artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych, także tych reprezentowanych przez inne OZZ działające na tym polu w tym zakresie to jest SAWP, STL i ZASP oraz na rzecz producentów fonogramów i wideogramów muzycznych reprezentowanych przez ZPAV.

Dla użytkowników oznacza to kolosalne uproszczenie ponieważ na polu publicznych odtworzeń będą zawierać obok umowy na korzystanie z praw autorskich tylko jedną umowę (a nie jak dawniej kilka) na korzystanie z praw pokrewnych. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy iż z uwagi na brak zatwierdzonych tabel  na polu odtworzeń w zakresie dotyczącym działalności noclegowej, decyzja o wyznaczeniu jednego inkasenta (do czasu zatwierdzenia nowych tabel) nie ma obecnie zastosowania do tej działalności.

W celu optymalizacji efektywności poboru wynagrodzeń na polu odtwarzania oraz płynnego przekształcenia obecnego systemu inkasa, a także wprowadzenia dalszych ułatwień dla użytkowników, prowadzimy obecnie rozmowy z organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi ZAiKS i SFP oraz ze Związkiem Producentów Audio – Video ZPAV.

Jesteśmy dumni z tej decyzji, która jest potwierdzeniem wysokich standardów jakim w swojej działalności rozpoczętej ponad 20 lat temu hołduje STOART będących zwieńczeniem lat ciężkiej pracy włożonej w ich utrzymanie. 

Zapraszamy do współpracy.

GRAJCIE z NAMI  - GRAMY FAIR!

Wszelkie informacje szczegółowe dostępne na stronie:

www.stoart.org.pl

oraz pod numerem telefonu dostępnym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00:

tel: (22) 556 92 04; 501 069 714