Biuro

Bogdan Pająk

Dyrektor STOART

Mirosław Michalak

Zastępca Dyrektora ds. Repartycji

Kinga Nurzyńska

Główna Księgowa

Rafał Orłowski

Koordynator ds. repartycji

Iwona Michalak

Koordynator Działu Członkowskiego

Dominika Krysiak

Koordynator Działu Zagranicznego

Ewa Wajszczuk

Koordynator Działu Obsługi Umów

Mariusz Łokociejewski

Koordynator Działu Rozliczeń Repertuaru Polskiego