Władze

Walne Zebranie Delegatów

Zarząd

Artur Gadzała

Przewodniczący Zarządu

Karol Papała

Skarbnik Zarządu

Jakub Czech

Sekretarz Zarządu

Józef Eliasz

Anna Markowska

Zdzisław Cichocki

Jakub Olejnik

Stanisław Gadzina

Justyna Rogozińska Czeżyk

Komisja Rewizyjna

Jolanta Sobczak Smołka

Dariusz Dąbrowski

Jakub Waszczeniuk

Włodzimierz Krakus

Marcin Nartanowicz