Władze

Walne Zebranie Delegatów

Zarząd

Józef Eliasz

Przewodniczący Zarządu

Jakub Czech

Sekretarz Zarządu

Artur Gadzała

Skarbnik Zarządu

Anna Markowska

Karol Papała

Zdzisław Cichocki

Jakub Olejnik

Stanisław Gadzina

Justyna Rogozińska Czeżyk

Komisja Rewizyjna

Jolanta Sobczak Smołka

Dariusz Dąbrowski

Jakub Waszczeniuk

Włodzimierz Krakus

Marcin Nartanowicz