Powrót

43. posiedzenie Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich i Pokrewnych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej  WIPO.

W dniach 13-17 marca odbyło się w Genewie 43 posiedzenie Stałego Komitetu ds. Praw Autorskich i Pokrewnych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej  WIPO.

 

Kolejny raz dużo czasu poświęcono dyskusjom na temat "Prawa autorskiego w środowisku cyfrowym".  Od 8 lat trwają w WIPO dyskusje nad tym zagadnieniem, a w szczególności nad kwestią braku sprawiedliwego wynagrodzenia dla muzyków za streaming. 

 

Podczas sesji na temat niesprawiedliwego wynagrodzenia wykonawców w środowisku cyfrowym  moderowanej przez przewodniczącego  FIM – International Federation of Musicians Johna Smitha  artyści oraz przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania rozmawiali  o trudnościach, jakie napotykają wykonawcy w uzyskaniu sprawiedliwego wynagrodzenia ze streamingu muzyki. Podczas swojego wystąpienia Dyrektorka STOART Agnieszka Parzuchowska-Janczarska opisując obecną sytuację w zakresie prawa do tantiem za udostępnianie artystycznych wykonań w internecie podkreśliła m.in., że obecne prawo nie spełnia swojej podstawowej funkcji jaką powinno być zagwarantowanie sprawiedliwego wynagradzania artystów za korzystanie z ich pracy. Podkreśliła również, że pozytywną zmianę dla artystów w tym zakresie może przynieść nowelizacja ustawy o prawie autorskim, nad którą obecnie trwają prace legislacyjne. 

 

Więcej:  https://vimeo.com/813320196

827a50d7-521f-4b3e-95df-5eae443f1872 2
60916d50-be24-40ba-9139-b4aa5fd32d97 2