Powrót

45 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe - Puławy 2015

45 Warsztaty Jazzowe w Puławach odbędą się w tym roku w dniach 9 - 19 lipca 2015 r. w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika".

Warsztaty Jazzowe w Puławach to najstarsze przedsięwzięcie tego typu na skalę europejską, od lat wysoko oceniane przez IAJE (International Association for Jazz Education). Kadrę wykładowców stanowią wybitni artyści i soliści, doświadczeni pedagodzy, głównie z Akademii Muzycznych oraz uczelni zagranicznych (USA, Turcja). Są to artyści cieszący się uznaniem środowiska z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. 

Program dydaktyczny obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. W godzinach wieczornych odbywają się koncerty profesjonalnych zespołów a wieczorne "jam-session" to wspólne muzykowanie na estradzie kadry i uczestników. Wszyscy otrzymują bezpłatnie podręcznik z płytą CD Janusza Szprota pt. "Materiały do ćwiczeń improwizacji jazzowej", zawierający podstawową nomenklaturę, zasady harmonii, oraz wykorzystanie skal w improwizacji jazzowej. Stanowi on podstawowy materiał do studiowania zasad improwizacji i nowoczesnej interpretacji harmonii i może służyć przez wiele lat. Do dyspozycji uczestników jest biblioteka muzyczna z ponad 10.000 woluminów, nut i materiałów szkoleniowych.

Organizatorzy:
Fundacja Jazz Jamboree
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"    

Zapisów można dokonywać na specjalnym Formularzu Zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.domchemika.pl pod adresem http://www.domchemika.pl/formularz_jazz/index.php

Szczegółowy program warsztatów dostępny jest poniżej, pod plakatem.