Powrót

Ankieta dla artystów badająca stan wiedzy i sposoby implementacji przez wytwórnie muzyczne, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2019/790

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r., dotycząca prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, których implementacja do prawa polskiego nastąpić ma w najbliższym czasie, wprowadza znaczące zmiany dla artystów, m.in. w obszarze sprawiedliwego  wynagradzania. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi regulacjami oraz udziałem w ankiecie, której celem jest zbadanie praktyk, stosowanych przez wytwórnie muzyczne, wobec artystów.

O czym warto pamiętać?

Zgodnie z nowymi przepisami:

- Każdy muzyk ma gwarancję otrzymywania godziwego wynagrodzenia za swoją twórczość.

- Wytwórnie płytowe są zobowiązane do zapewnienia przejrzystości w kwestii przychodów uzyskiwanych z nagrań, w  tym ze szczegółami dotyczącymi dystrybucji cyfrowej (platformy streamingowe) i fizycznej oraz umów synchronizacyjnych.

- W przypadku nieproporcjonalnie niskich tantiem w stosunku do przychodów wytwórni, istnieje wymóg ich zwiększenia.

- W określonych sytuacjach, artyści mają prawo do odzyskania swoich praw od wytwórni płytowych.

 

Ankieta Międzynarodowej Organizacji Artystów we współpracy z AEPO-ARTIS

W odpowiedzi na powyższe zmiany, Międzynarodowa Organizacja Artystów we współpracy z AEPO-ARTIS, przeprowadza badanie oceniające stan wiedzy na temat wprowadzonych regulacji oraz zakres ich wdrożenia przez wytwórnie muzyczne. Jako największa polska organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, Z.A.W STOART, zawsze aktywnie włącza się w inicjatywy mające na celu ochronę praw artystów. Dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie, która pomoże nam jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby środowiska w obszarze prawno-regulacyjnym. Państwa opinie są nieocenione w procesie formułowania skutecznych strategii ochrony praw artystów.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje zaledwie około 5 minut i jest w pełni anonimowe. Wystarczy tylko kliknąć w ten LINK

Jako wyraz wdzięczności za poświęcony czas, wszyscy uczestnicy ankiety zostaną zaproszeni do udziału w bezpłatnych warsztatach online. Dostarczą one kluczowych informacji na temat nowych regulacji oraz umożliwią bezpośrednią konsultację z ekspertami branżowymi.

Weź udział w ankiecie! Twój głos ma znaczenie!