Powrót

Apel Artystów i Twórców

 

 Warszawa, 17.03.2020 

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze, 

w obliczu nadzwyczajnej, dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, chcemy – w imieniu polskich autorów, artystów wykonawców oraz osób ściśle związanych z organizacją życia kulturalnego w kraju – przedstawić nasze stanowisko.

Zwracamy się z apelem o zrozumienie i wsparcie tych, którzy nagle i nieoczekiwanie dowiedzieli się, że wydarzenia artystyczne z ich udziałem nie odbędą się – zamknięte zostają sale koncertowe, domy kultury, teatry, kina, muzea, wystawy, odwoływane są wszelkie imprezy kulturalne.

Obecny czas to dla setek twórców i artystów wykonawców, zwłaszcza sektora muzycznego, rozpoczęcie sezonu artystycznego, w tym koncertów (w dużej mierze plenerowych), ale także przedstawień, spektakli, rozlicznych imprez okolicznościowych, rocznicowych, związanych zarówno z nadchodzącymi świętami religijnymi, jak również państwowymi. Wszystkie te wydarzenia, które często wymagały wielomiesięcznych przygotowań twórczych i organizacyjnych, zostały lub zostaną nagle, z uwagi na zaistniałą sytuację odwołane, a artyści tracą możliwość wykonywania pracy lub otrzymania wynagrodzenia za stworzone dzieła, co najmniej przez najbliższe miesiące.

Codzienna egzystencja polskich autorów i artystów wykonawców zależy przede wszystkim od ich aktywności twórczej i występów przed publicznością. Zdecydowana większość działa indywidualnie lub prowadzi własną działalność gospodarczą, a zatem nie może liczyć na żadne gwarancje stałego dochodu płynącego z jakiejkolwiek instytucji lub firmy. 

Rozumiemy decyzję Rządu o wstrzymaniu wszelkich imprez o charakterze kulturalnym. Zdecydowanie popieramy też wszelkie działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia Polakom, prosimy jednak o zrozumienie kryzysowej sytuacji, w której znaleźli się twórcy i artyści wykonawcy. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie bowiem ryzyko niewypłacalności oraz brak możliwości utrzymania się ludzi kultury i ich rodzin.

Apelujemy równocześnie o rozważenie i uwzględnienie naszych postulatów instytucjonalnego wsparcia ze strony Państwa w postaci:

jednorazowego lub ratalnego wsparcia finansowego dla autorów i artystów wykonawców, którzy w wyniku odwołania wydarzeń z ich udziałem stracili źródło utrzymania,

uruchomienia dodatkowego funduszu na rekompensaty dla twórców i artystów za wydarzenia artystyczne odwołane w wyniku działań prewencyjnych w obliczu epidemii,

skierowania do nadawców i rozgłośni publicznych wniosku o jak najczęstszą emisję polskiej muzyki, literatury, dramaturgii, filmów celem choć minimalnego wyrównania strat wynikłych z odwołania koncertów i wydarzeń kulturalnych,

rozważenia odstąpienia od egzekucji podatku dochodowego od osób fizycznych od tzw. tantiem wypłacanych autorom i artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przez uzgodniony okres.

Ufamy, że kompleksowe, spójne działania pozwolą nam na sprawne rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Wszystkim nam zależy na jak najszybszym wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań, dzięki którym branża artystyczna będzie mogła przetrwać trudny czas i wrócić do pracy. Fakt, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już analizuje możliwości pozyskania dodatkowych środków publicznych i wypracowania nowych narzędzi przeciwdziałania zagrożeniu finansowemu sygnalizowanemu przez środowiska twórcze, napawa nas dużą nadzieją. 

Deklarujemy pełną pomoc naszych organizacji w wypracowaniu adekwatnych i skutecznych rozwiązań, które w najbliższym czasie pomogą ludziom kultury.
 

Janusz Fogler

Przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia Autorów ZAiKS


Jan Drozdowski 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Artystów Wykonawców STOART


Ryszard Poznakowski 

Przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP 


Andrzej Puczyński

Przewodniczący Zarządu

Związku Producentów Audio Video

Apel Artystów i Twórców
2020/03/zrzut-ekranu-2020-03-18-o-14-06-01285
2020/03/20200319 165219