Powrót

"Artysta wykonawca – twórca czy odtwórca?" - Zaproszenie na wykład.

Artysta wykonawca – twórca czy odtwórca? Umowa o dzieło, umowa zlecenie – charakter tych umów i ich skutki w sferze praw autorskich i praw pokrewnych oraz przepisów ubezpieczeniowych.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r. stwierdził, że artysta wykonawca będący członkiem zespołu muzycznego nie tworzy dzieła, a jedynie wykonuje zleconą mu pracę i powinien podpisać z zamawiającym umowę zlecenie oraz odprowadzić składkę do ZUS.
Podczas  „Poniedziałku pod Królami” – 6 marca 2017 r., o godzinie 17.00, w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ul. Hipoteczna 2, „Dom pod Królami” w Warszawie będziemy rozmawiać o  charakterze poszczególnych umów i wyroku Sądu Najwyższego.

Szczegóły wydarzenia są dostępne pod LINKIEM