Powrót

Bądź solidarny z artystami i muzykami - podpisz petycję!

Razem z naszymi siostrzanymi organizacjami w Europie STOART wzywa Unię Europejską i Rząd Polski, aby pomogli artystom  przetrwać poprzez założenie Funduszu Solidarności dla Arystów Covid-19. W wyniku pandemii Covid-19 koncerty i wydarzenia artystyczne zostały odwołane, a dochody z tych źródeł   nagle zniknęły. Dodatkowo prawie żaden artysta   nie dostaje stosownego wynagrodzenia   z usług   streamingowych pomimo   milionów streamów na różnych platformach.

  Związek Artystów Wykonawców STOART w imieniu tysięcy artystów   prosi teraz o pomoc, aby fundusz dla artystów stał się rzeczywistością. Podpisz naszą petycję tutaj