Powrót

Do nadawców

Szanowni Nadawcy, Szanowne Wszelkie Organizacje Radiowe i Telewizyjne, także Szanowni Reemitenci i Operatorzy Mediów Elektronicznych!

W brutalnie i nagle zmienionej rzeczywistości, kiedy życie kulturalne Polski zamarło w sferze wszelkiej aktywności artystycznej bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami i widzami, a tysiące muzyków stanęło wobec perspektywy niepewnego jutra i niebezpieczeństwa zniweczenia całego ich dotychczasowego dorobku, Związek Artystów Wykonawców STOART – organizacja zrzeszająca kilkanaście tysięcy polskich i reprezentująca na terenie RP ponad półmilionową rzeszę muzyków całego świata, gorąco apeluje do wszystkich krajowych redakcji organizacji nadawczych: grajcie Państwo na Waszych antenach muzykę polskich Artystów, przez nich tworzoną i wykonywaną!

Od symfonii i oper po setki tysięcy piosenek, każda działalność polskich artystów warta jest wsparcia i promocji. To przecież nasza tożsamość. Nasz język i kultura. W zamęcie tragedii pandemii i nieprzewidywalnych dziś jej skutków bądźmy solidarni z najsłabszym ekonomicznie, a jednocześnie najcenniejszym ogniwem narodowej kultury – to Twórcy i Artyści.

„Kwoty narodowe” – potoczny termin ustawy RTV był w przeszłości przedmiotem wielu gorących publicznych dyskusji. W obliczu ogromnego zagrożenia środowisk kreatywnych w najbardziej newralgicznym obszarze polskiej pamięci kulturowej, prosimy o to, by rachunek ekonomiczny danych słuchalności i oglądalności, przychylność reklamodawców i wszelkich innych źródeł finansowania mediów zwyciężyła w Waszym poczuciu solidaryzmu wiara w to, że polska muzyka warta jest szczytów wszystkich celebryckich list popularności! Wasi widzowie i słuchacze też uwierzą!

Zadbajmy wspólnie o promocję Naszych Artystów. To jest im dzisiaj naprawdę bardzo potrzebne! A przecież w naszej narodowej tradycji Solidarność nie jest pustym słowem.

Z najwyższym szacunkiem i gorącą prośbą,

Zarząd i Biuro Związku Artystów Wykonawców STOART