Powrót

STOART wyznaczony przez MKiDN do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie.

Z przyjemnością informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 2 czerwca 2016 r. wyznaczył Związek Artystów Wykonawców STOART jako jednego inkasenta wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie. 

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna niemniej STOART rozpoczął już szczegółowe działania w celu przygotowania przyszłej obsługi umów oraz zasad współpracy z innymi organizacjami zbiorowego zarządzania, na rzecz których będzie zawierał umowy i dokonywał poboru należnych wynagrodzeń. Decyzja ta niewątpliwie otworzy nowy rozdział w zakresie wzajemnych kontaktów pomiędzy podmiotami korzystającymi publicznie z artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów a organizacjami reprezentującymi uprawnionych.