Powrót

FAIR INTERNET FOR PERFORMERS – konferencja prasowa STOART i SAWP w Brukseli

16 października w Brukseli odbyła się zorganizowana przez AEPO-ARTIS konferencja prasowa STOART i SAWP dotycząca zagwarantowania artystom wykonawcom niezbywalnego wynagrodzenia za korzystanie z ich artystycznych wykonań w serwisach internetowych (on-demand) takich, jak m.in. DEEZER, SPOTIFY czy NETFLIX .                      

Podczas spotkania szeroko omówiono planowane w ramach projektu Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zmiany w zakresie praw pokrewnych a także kwestie komunikacji polskich środowisk artystycznych z europarlamentarzystami.

Obecni na konferencji parlamentarzyści oraz ich asystenci z zainteresowaniem wysłuchali opinii artystów reprezentujących obie polskie organizacje zbiorowego zarządzania – Wandy Kwietniewskiej (SAWP) i Michała Urbaniaka (STOART). Michał Urbaniak, wieloletni ambasador kampanii Fair Internet for Performers mówił o skrajnych przypadkach dyskryminacji udziału wykonawców w podziale wynagrodzeń za rozpowszechnianie nagrań muzycznych w sieci.

STOART, wspólnie z wieloma organizacjami zrzeszającymi artystów bardzo aktywnie uczestniczy w ogólnoeuropejskiej kampanii FAIR INTERNET FOR PERFORMERS. Podczas spotkania w Brukseli  stanowisko polskich artystów reprezentowali także Dyrektor STOART – mec. Agnieszka Parzuchowska-Janczarska oraz członkowie Zarządu STOART – Krzysztof Szczepański i Wincenty Krawczyk.

Z nadzieją, że nasze działania przyniosą wymierny rezultat realizujący słuszne prawa artystów do słusznego wynagrodzenia za internetową dystrybucję efektów ich pracy, bardzo serdecznie dziękujemy Panom posłom do Parlamentu Europejskiego – Bogdanowi WencieTadeuszowi Zwiefce za konstruktywny udział w spotkaniu a także Pani Wandzie Kwietniewskiej i Panu Michałowi Urbaniakowi za głośny i dobitny głos w imieniu polskich artystów.