Powrót

FAIR INTERNET - Głosowanie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego

20 czerwca Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przegłosowała art. 14 a projektu Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Przepis ten zapewnia, że należne artystom wykonawcom wynagrodzenie za korzystanie (w tym także on-line) z ich wykonań powinno być słuszne i proporcjonalne.


Wczorajsze głosowanie potwierdziło więc zasadę, zgodnie z którą każdy artysta powinien otrzymać słuszne i proporcjonalne wynagrodzenie za korzystanie z jego wykonań na każdym polu eksploatacji.

Niestety na tym etapie nie przyznano wykonawcom niezbywalnego prawa do otrzymywania wynagrodzenia bezpośrednio od usługodawców udostępniających ich wykonania utworów na żądanie, o które zabiegała koalicja na rzecz FAIR INTERNET ( w tym STOART), niemniej jednak przegłosowany wczoraj zapis zachęca Państwa Członkowskie do osiągnięcia tego celu poprzez regulacje ustawowe.

 

STOART będzie nadal wspierał ideę i kontynuował wysiłki w celu wprowadzenia niezbywalnego prawa do słusznego wynagrodzenia artystów do korzystania z ich wykonań online oraz zachęca do aktywnego popierania tych działań.