Powrót

Informacja od Zarządu ZAW STOART

Szanowni Państwo – Członkowie Związku Artystów Wykonawców STOART

Do Zarządu STOART docierają informacje potwierdzające rosnące rozgorączkowanie przed rozpisanymi wyborami Delegatów na Walne Zebranie, który wyłoni nowe władze organizacji. Z satysfakcją odnotowujemy sygnały świadczące o sporym zainteresowaniu tym procesem, niepokoją natomiast widomości o rozpowszechnianiu, zwłaszcza wśród dużych zespołów orkiestrowych, przez działaczy jednego ze związków zawodowych nieprawdziwych, zmanipulowanych i niepopartych żadnymi argumentami informacji o rzekomych błędach, czy wręcz nadużyciach obecnych władz STOART.

Na przykład komunikowane Państwu informacje o nieproporcjonalnym podziale środków z repartycji na korzyść niektórych zespołów (w tym orkiestr radiowych) są oczywistym nadużyciem. Wypłaty wynagrodzeń za korzystanie z nagrań są zależne wyłącznie od obecności zespołów w programach nadawców i ich utrwalonego repertuaru. Zarząd STOART nie ma na ten proces żadnego wpływu. Sugerowanie jakiejkolwiek zależności musi wynikać ze złej woli, niezrozumienia mechanizmu zbiorowego zarządzania i chęci wprowadzenia Państwa w błąd!

Jesteśmy organizacją transparentną i zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu corocznie publikujemy ogólnodostępne sprawozdania z działalności oceniane zawsze bardzo pozytywnie przez audytorów. Dlatego rozpowszechnianie informacji o rzekomych nadużyciach w STOART musimy traktować jak działanie szkalujące naszą organizację – szkodliwe dla całego środowiska artystów wykonawców.

Z inicjatywy Zarządu STOART ostatni Walny Zjazd Delegatów zmodernizował proces wyborczy organizacji, sankcjonując m.in. możliwość udziału w głosowaniach wyborczych w trybie zdalnym, za pośrednictwem łączności internetowej. Celem tej modyfikacji było wyrównanie praw wyborczych wszystkich członków – także tych mieszkających i działających w miejscach odległych od Stolicy. Obsługę zdalnego procesu wyborczego realizujemy wspólnie z renomowaną firmą wyspecjalizowaną w tego rodzaju działalności (MWC Voting Solutions), która opracowuje podobne systemy dla jednostek samorządowych i zgromadzeń akcjonariuszy wielkich spółek akcyjnych. Stąd komunikowana Państwu nieufność wobec transparentności tego sposobu głosowania jest kolejnym nadużyciem. Dlatego, ze względu na racjonalną, oszczędzającą koszty i czas formę takiej realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego, namawiamy do udziału w wyborach w trybie zdalnym. Pisemne zgłoszenia można przesyłać  do 22 listopada br.

Szanowni Państwo,

STOART, a właściwie jego struktura wykonawcza, jest najcenniejszym dorobkiem środowiska artystów wykonawców w mijającym ćwierćwieczu. Z powodzeniem chronimy prawa wielu tysięcy artystów. To wysiłkiem pracowników Biura STOART polscy wykonawcy muzyki otrzymują należne im za eksploatację ich nagrań wynagrodzenia. Najważniejszym zadaniem władz STOART jest troska o kondycję tej struktury. Nie pozwólmy zaprzepaścić tego dorobku, ulegając awanturniczym sugestiom. Dlatego gorąco apelujemy do Państwa o rozwagę w analizowaniu argumentacji.

Z tym wskazaniem równie gorąco zapraszamy Państwa do udziału w wyborach!

Zarząd ZAW STOART