Powrót

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW: Stanowisko STOART dotyczące porozumienia ZPAV i SAWP.

Wobec napływających licznie pytań związanych z zamieszczonym na stronie internetowej ZPAV komunikatem, jakoby zawarte przez ZPAV i SAWP porozumienie umożliwia podmiotom gospodarczym zawarcie jednej umowy i otrzymywanie jednej faktury za korzystanie z praw pokrewnych, Związek Artystów Wykonawców STOART jednoznacznie wyjaśnia, że:

  1. komunikat na stronie internetowej ZPAV jest dezinformujący, sprzeczny ze stanem prawnym (art. 107 1 pr. autorskiego) i faktycznym,
  2. porozumienie zawarte między ZPAV a SAWP nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec artystów wykonawców reprezentowanych przez STOART, w związku z czym użytkownicy korzystający z ich artystycznych wykonań powinni zawrzeć odpowiednie umowy ze Związkiem Artystów Wykonawców STOART (zgodnie z art. 24, ust. 2 pr. autorskiego),
  3. STOART nie upoważnił żadnej innej organizacji zbiorowego zarządzania do poboru wynagrodzeń z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań,
  4. obecnie, STOART chroni i zarządza- w tym pobiera tantiemy z tytułu publicznego odtwarzania-około 3 500 000 wykonań, co stanowi ponad 80% wykorzystywanego repertuaru.


Dyrektor
Biura Wykonawczego ZAW STOART