Powrót

Komunikat dla Użytkowników – Covid-19.

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dniu 31 marca 2020 r. do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), informujemy, że ze skutkiem od 14 marca 2020 r., wstrzymujemy pobieranie wynagrodzeń na polach eksploatacji odtwarzanie i wyświetlanie, w zakresie w którym prawa te są chronione przez STOART, od użytkowników  przedmiotów praw pokrewnych będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pożytku publicznego.

Z uwagi na wstrzymanie poboru wynagrodzeń, nie ma potrzeby aby wypowiadali Państwo umowy. Wypowiedzenie umowy jest wymagane tylko w przypadku, gdy zakończyli i wyrejestrowali Państwo działalność.

Przypominamy też, iż płatności dokonane za pół roku z góry z opustem wynoszącym 10% lub za rok z góry z opustem 15% nie podlegają zwrotowi, zgodnie z zapisami Tabeli stawek.

Dla nas i reprezentowanych przez nas artystów to także trudny czas.

Sytuacja dynamicznie się zmienia, pojawiają się nowe przepisy, będziemy dostosowywać się do tych zmian na bieżąco o czym będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz fb. Prosimy o monitorowanie tych treści i oczekiwanie na kolejne informacje - z uwagi na obecną sytuację możemy mieć trudności z szybkim udzieleniem odpowiedzi każdemu, kto będzie się z nami kontaktował.
Dziękujemy za wyrozumiałość. 
Grajcie z nami – Gramy Fair.