Powrót

Komunikat dla Użytkowników w sprawie korekt należności związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego - COVID-19

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania w kwestii wnoszenia opłat za korzystanie z artystycznych wykonań w kontekście ograniczeń i zakazów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) – dalej jako „Rozporządzenia”, informujemy o tym, że w uzasadnionych przepisami przypadkach będziemy korygować Państwa należności i tym samym również faktury, w odniesieniu do opłat za marzec 2020 r.

To, czy i w jaki sposób dokonywane będą korekty należności i faktur, jest zależne od tego czy Rozporządzenia (w okresie tam przewidzianym) zakazują całkowicie określonej działalności czy też przewidują zakaz tylko dla poszczególnych rodzajów działalności.

Przypominamy też, iż płatności dokonane za pół roku z góry z opustem wynoszącym 10% lub za rok z góry z opustem 15% nie podlegają zwrotowi, zgodnie z zapisami Tabeli stawek.

W przypadku czasowego zaprzestania działalności z mocy prawa a w związku z tym zaprzestania odtwarzania STOART dokona automatycznych korekt faktur wystawionych za marzec br. W przypadkach gdy zawieszenie działalności jest obowiązkowe tylko dla niektórych obiektów z danej kategorii (np. sklepy), lub też działalność została zawieszona przez użytkownika z własnej inicjatywy, STOART dokona takich korekt na uzasadniony wniosek użytkownika. Zgodnie z Tabelą, o której mowa powyżej, w stosunku do niektórych rodzajów działalności (VII Postanowienia szczególne) STOART ma umocowanie do pomniejszenia wynagrodzenia o 50 % (jako że działalność była prowadzona przez mniej niż 15 dni w miesiącu), natomiast z uwagi na wprowadzone Rozporządzeniami ograniczenia, uznaliśmy za uzasadnione zastosowanie tej zasady także w innych przypadkach czasowego zaprzestania działalności.

Tabela, zgodnie z którą kwalifikowana jest Państwa działalność jest określona w umowie i tam możecie ją Państwo sprawdzić – proszę odnaleźć na druku umowy, na pierwszej stronie Tabelę oraz Grupę. Na przykład dla działalności gastronomicznej, będzie to Tabela Lokal Gastronomiczny O/OG, oraz grupa A lub B. Ewentualne wnioski o korektę faktur (tam gdzie wniosek jest wymagany, zgodnie z poniższym wykazem) prosimy kierować do opiekuna Państwa umowy – o opiekunach informujemy Państwa w wysyłanej korespondencji, można też samodzielnie sprawdzić na stronie eLicencja.pl – informacje o sposobie logowania znajdą Państwo na naszych fakturach.  Jeżeli nie mogą Państwo tego ustalić, prosimy o kontakt na stoart@stoart.org.pl. Prosimy o kontakt mail-owy. Z uwagi na obecną sytuację skutkującą koniecznością działania części naszych pracowników w systemie zdalnym oraz bardzo liczne telefony od Państwa, kontakt telefoniczny może Państwu zająć więcej czasu.

Serdecznie prosimy o zwrot potwierdzonych faktur korygujących, abyśmy mogli skorygować VAT.

Tabela 1 – HANDEL – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty. Prosimy o wskazanie rodzaju asortymentu i lokalizacji sklepów z uwagi na to, iż Rozporządzenia ograniczają działalność handlową w określonych obiektach handlowych i branżach.

Tabela 2 – GASTRONOMIA – pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50% i prześlemy stosowne faktury korygujące.

Tabela 3 – USŁUGI – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 4 – TANIEC – GRUPY A, B i C – pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50%, i prześlemy stosowne faktury korygujące. W przypadku gdy Państwa grupa to grupa D, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 5 - TRANSPORT – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 6 – IMPREZY – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty (dotyczy tylko tych imprez które zostały odwołane, nie dotyczy tych, których termin została przesunięty). W przypadku gdy dokonali Państwo przedpłaty i przesuwają Państwo termin imprezy objętej umową, prosimy o poinformowanie nas o tym, uwzględnimy ten fakt.

Tabela 7 – REKREACJA – pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50% i prześlemy stosowne faktury korygujące.

Tabela 8 – SZAFY GRAJĄCE – działalność nie podlega ograniczeniom, nie widzimy uzasadnienia dla dokonywania korekt.

Tabela 9 – CENTRALE TELEFONICZNE – działalność nie podlega ograniczeniom, nie widzimy uzasadnienia dla dokonywania korekt.

Tabela 10 – INNE – w przypadku gdy umowa dotyczy grupy B pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50%, i prześlemy stosowne faktury korygujące. W innych przypadkach prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 11 AV i TV – TRANSPORT – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 12 AV – INNE – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Działalność noclegowa – tj. m.in. hotele, motele, uzdrowiska i agroturystyka (nie objęta ww. Tabelą stawek) – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Dla nas i reprezentowanych przez nas artystów to także trudny czas.

Jeżeli obecna sytuacja przedłuży się i Państwa działalność będzie ograniczona również po 31.03.2020 r., będziemy reagować odpowiednio do sytuacji, o czym będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz fb. Prosimy o monitorowanie tych treści i oczekiwanie na kolejne informacje - z uwagi na obecną sytuację możemy mieć trudności z szybkim udzieleniem odpowiedzi każdemu, kto będzie się z nami kontaktował. Dziękujemy za wyrozumiałość. Grajcie z nami – Gramy Fair