Powrót

Komunikat o zmianach w obszarze Funduszu Promocyjnego ZAW STOART

W celu usprawnienia współpracy i zapewnienia klarowności w sposobie funkcjonowania Funduszu Promocyjnego ZAW STOART, informujemy o wprowadzeniu zmian w zakresie składania Wniosków oraz otrzymywania środków.

W ramach zmian stworzyliśmy nowy, jednolity wzór umowy oraz sprawozdania dla wszystkich podmiotów otrzymujących dotacje w ramach Funduszu (link do dokumentów).

Obowiązek zawarcia umowy oraz sprawozdania w nowej formie dotyczy wszystkich podmiotów, którym przyznano środki w 2024 roku.

Od dnia 22 stycznia 2024 roku wnioski o przyznanie środków będzie można złożyć jedynie za pomocą nowego formularza. Wnioski złożone na starym wzorze nie będą rozpoznawane.

Dlaczego ta zmiana jest tak ważna?

Większa transparentność: Nowe wzory dokumentów pozwalają nam osiągnąć wyższy poziom transparentności. Zależy nam na tym, abyście mieli Państwo pełną wiedzę na temat warunków współpracy.

Jasno określone prawa i obowiązki: Dążymy do jasnego określenia praw i obowiązków każdego z Obdarowanych. Wierzymy, że ujednolicenie dokumentów przyczyni się do budowania wzajemnego zaufania.

Podnoszenie jakości działalności ZAW STOART: Zmiana ma na celu dostosowanie naszej działalności do powszechnie obowiązujących standardów, zaleceń oraz wytycznych.

Co jeszcze się zmieni?

Regularne webinary i szkolenia dla Wnioskodawców: Zależy nam na tym, aby wprowadzone przez nas zmiany były jasne i zrozumiałe. Dlatego będziemy organizować spotkania online, podczas których nasi eksperci wytłumaczą jak poprawnie złożyć Wniosek i jak go rozliczyć.

Zmiana regulaminu Funduszu Promocyjnego: Pracujemy nad nowym Regulaminem, który będzie całościowo regulować kwestię wsparcia ze środków Funduszu Promocyjnego.

Dedykowany system informatyczny: Wdrażamy nowe rozwiązania, które ułatwią składanie wniosków online. Ten krok pozwoli Państwu na wygodne korzystanie z Funduszu, bez konieczności osobistego dostarczania dokumentów.

Nasze działania podniosą jakość i transparentność przedsięwzięć finansowanych ze środków ZAW STOART. Zainicjowany proces zmian wiąże się z wytężoną pracą całego zespołu ZAW STOART – z tego względu może dochodzić do opóźnień w rozpatrywaniu Wniosków. Monitorujemy zaistniałą sytuację i dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzane przez nas niezbędne zmiany nie wpłynęły negatywnie na realizowane przez Państwa projekty.