Powrót

Konferencja naukowa PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE

Z zainteresowaniem i życzliwością witamy nowopowstałe Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji.

To ważna Inicjatywa prawniczych środowisk akademickich, która jak wszystkie działania zmierzające do doskonalenia systemu prawa pomoże skutecznie regulować relacje uczestników rynku wymiany wartości intelektualnych, zatem także w sferze twórczości i działalności artystycznej.

Założycielom i wszystkim członkom Stowarzyszenia życzymy wielu sukcesów w ich pracach na rzecz nowoczesnego i zrównoważonego systemu prawa w Polsce.

 

Informujemy także o organizowanej przez Stowarzyszenie, wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych PAN konferencji - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE.

Przedmiotem obrad będą aktualne zagadnienia rozwoju nowych technologii i ich wpływu na prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo konkurencji. Konferencja będzie również propozycją integracji środowiska akademickiego oraz ekspertów z dziedziny prawa własności intelektualnej. 

Warszawa, Nowy Świat 72 - siedziba PAN 
24 kwietnia 2018 r.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rejestracji oraz programem konferencji.