Powrót

Kto jest kim w branży muzycznej

MUSIC EXPORT POLAND zaprasza członków STOART na warsztat.

MUSIC EXPORT POLAND zaprasza 

członków STOART na warsztat

„Kto jest kim w branży muzycznej”

który odbędzie się w siedzibie fundacji przy ulicy Senatorskiej 2 w dniu 10 sierpnia w godzinach 10–17.

Jedną z podstawowych luk kompetencyjnych, która może utrudniać funkcjonowanie w branży muzycznej w Polsce i na świecie jest niezrozumienie ról osób i instytucji w muzycznym ekosystemie. Dotyczy to w szczególności prawa autorskiego, przemysłu fonograficznego, rynku live, modeli działania platform streamingowych czy dystrybutorów cyfrowych.

Dzięki wiedzy przekazanej podczas szkolenia, uczestnicy pogłębią znajomość branży muzycznej oraz przysługujących twórcom i artystom praw, co sprzyjać będzie podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych czy podpisywaniu korzystnych umów z wydawcami muzycznymi, firmami płytowymi, dystrybutorami czy agencjami koncertowymi. Uzupełnienie wiedzy w tym zakresie leży w interesie nie tylko samych artystów, ale również instytucji ich chroniących, do których należą Związek Artystów Wykonawców STOART i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Plan i założenia warsztatu:

Warsztat będzie składać się z 4 części. Każda z nich to omówienie funkcji poszczególnych osób, instytucji i ról jakie pełnią na kolejnych etapach powstawania utworu, a następnie podczas jego rozpowszechniania na różnych polach eksploatacji. Przeanalizujemy role ponad 60 osób/instytucji takich jak np: A&R Director , Radio Plugger, Sync Agent, Publicist, Promotor, Merchandiser, Showcase festival, Artists & Label services i wiele innych. 

1. Utwór – wszyscy, którzy biorą udział w powstaniu i ochronie utworu 

2. Nagranie – wszyscy biorący udział w powstaniu i ochronie nagrania 

3. Koncerty – wszyscy, którzy uczestniczą w rynku live 

4. Inni - udziałowcy którzy należą do wymienionych trzech pierwszych kategorii, lub ci, którzy reprezentują pozostałe sektory rynku muzycznego. 

Warsztat zostanie poprowadzony przez dyrektorów Music Export Poland – Tamarę Kamińską i Marka Hojdę absolwentów Berklee College of Music w zakresie marketingu muzycznego i będzie się składać z dwóch bloków po 3 h 15 min z półgodzinną przerwą.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ. Na aplikacje czekamy do 25 lipca 2022. Do udziału zakwalifikowanych zostanie 12 osób, które najlepiej umotywują chęć udziału w warsztacie. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03 sierpnia na stronie STOART i MExP.

Fundator: