Powrót

Opłaty od czystych nośników w państwach bałtyckich

We wrześniu odbyło się spotkanie Baltic Meeting 2021, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań, w tym STOART, oraz prawami producentów fonogramów.

 

Na spotkaniu poruszono m.in. temat opłat od czystych nośników i urządzeń kopiujących, które stanowią rekompensatę z tytułu korzystania z utworów, artystycznych wykonań i fonogramów w ramach dozwolonego użytku osobistego. Dzięki uiszczaniu tych opłat przez producentów i importerów można legalnie kopiować muzykę (uzyskaną z legalnych źródeł) na własne potrzeby oraz w kręgu rodzinnym lub towarzyskim.

 

W związku z rozwojem technologii opłaty te powinny obejmować wszystkie urządzenia wykorzystywane do utrwalania i zwielokrotniania muzyki. Tak jak kiedyś były to magnetofony czy nagrywarki płyt CD, tak obecnie z muzyki powszechnie korzystamy na m.in. smartfonach i tabletach. W ostatnich latach tego rodzaju urządzenia zostały objęte opłatami na Litwie, Łotwie i w Estonii. Na Litwie i w Estonii kwoty inkasowane dla artystów wykonawców z tego tytułu wynoszą ok 1,2 mln euro.

 

Niestety w Polsce katalog urządzeń, które podlegają opłacie, od wielu lat nie jest aktualizowany. Zmiany w tym zakresie, m.in. objęcie opłatami tabletów, przewiduje projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, przedstawiony w maju 2021 r. przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. STOART popiera tę inicjatywę i aktywnie uczestniczył w konsultacjach publicznych projektu. Domagamy się w szczególności wyraźnego wskazania, że opłatami są objęte także smartfony, jak również zapewnienia sprawiedliwego podziału zainkasowanych środków pomiędzy poszczególnymi grupami uprawnionych, tj. twórcami, wykonawcami i producentami.

 

Więcej informacji o projektowanej ustawie można znaleźć na stronie MKDNiS.