Powrót

Oświadczenie Zarządu Związku Artystów Wykonawców STOART z dnia 31 sierpnia 2023 r.

30 sierpnia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Z.A.W. STOART. Walne Zebranie Delegatów, w sposób wiążący, powołało nowy skład osobowy statutowych organów Z.A.W. STOART, tj. Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowe władze rozpoczęły swoją pracę, gwarantując ciągłość działalności organizacji. Zarząd Z.A.W. STOART pracuje i będzie pracować na rzecz członków organizacji, współpracy środowiska artystów wykonawców oraz rozwoju sceny artystycznej w Polsce. Organizacja będzie podejmować wszelkie działania w celu ochrony dobrego imienia organizacji i zapewnienia jej niezakłóconej pracy. Zarząd pragnie podziękować Walnemu Zebraniu Delegatów za udzielony mandat zaufania. Jednocześnie Zarząd pragnie wyrazić swoją dumę, że jego mandat pochodzi od Walnego Zebrania Delegatów, które po raz pierwszy w historii Z.A.W. STOART, składa się z 201Delegatów. Również w ten sposób, po raz pierwszy w historii organizacji, głos członków stał się tak szeroko słyszalny i reprezentatywny dla środowiska zrzeszonych artystów. Zarząd przyjmuje wybór jako misję i wyraz największego zaufania środowiska artystycznego.

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART