Powrót

Porozumienie w sprawie dyrektywy wprowadzającej nowe zasady ochrony prawa autorskiego w internecie.

Wczoraj przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie dyrektywy wprowadzającej nowe zasady ochrony prawa autorskiego w internecie. Teraz porozumienie musi zostać formalnie zaakceptowane przez Parlament i Radę. Po przyjęciu dyrektywy państwa członkowskie UE będą miały czas na wdrożenie jej postanowień do prawa krajowego. STOART będzie brał aktywny udział w tym procesie, tak aby dyrektywa została w Polsce wdrożona w sposób jak najbardziej korzystny dla artystów.