Powrót

Porozumienie ZAIKS - STOART

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz Związek Artystów Wykonawców STOART z ogromną przyjemnością informują, iż realizując obowiązek wynikający z  art. 47 ust. 4 Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 roku, zawarły porozumienie w sprawie zasad wspólnego działania przy zawieraniu umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie na polu publiczne odtwarzanie (w zakresie w jakim obowiązują zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego tabele wynagrodzeń).

Porozumienie to zawarte zostało przez ZAIKS działający w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich SFP  i STOART działający jako podmiot wyznaczony przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do pobierania wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie.

Zawarcie porozumienia stanowi przełomowy moment we współpracy naszych organizacji i stwarza nowe perspektywy dla rynku odtworzeń publicznych. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia i pełni wiary w jego pozytywne skutki zarówno dla systemu zbiorowego zarządu jak i dla użytkowników oraz uprawnionych.

Zachęcamy do odwiedzania stron www.zaiks.org.pl oraz www.stoart.org.pl

2019/06/white517
2019/06/zaiks-2
2019/06/white
2019/06/logo521