Powrót

Program wsparcia psychologicznego dla artystów ukraińskich

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca wspierający od kilku lat psychologicznie polskich muzyków i tancerzy uruchomił 1 marca specjalny program bezpłatnej pomocy psychologicznej on-line wspieraMY Ukrainę. Program jest kierowany do artystów ukraińskich bez względu na dziedzinę twórczą, ich bliskich oraz wszystkich osób dotkniętych agresją Rosji na Ukrainę.

Rezerwacji wizyty można dokonać na stronie www.nimit.pl/wspieramy/, wybierając kategorię wspieraMY Ukrainę język konsultacji (polski lub ukraiński, rosyjski), nazwisko psychologa oraz termin i godzinę wizyty.

Więcej informacji na stronie NIMiT