Powrót

Relacja z konferencji prasowej Związku Artystów Wykonawców STOART

W dn. 26 maja br. odbyła się w siedzibie Polskiego Radia przy al. Niepodległości w Warszawie, w Studiu im. Władysława Szpilmana, konferencja prasowa Związku Artystów Wykonawców STOART, na której przedstawiciele tej organizacji zaprezentowali jej osiągnięcia i rozwój na przestrzeni 20 lat działalności, odpowiadali na pytania, oraz omówili aktualną sytuację artystów wykonawców pod kątem ochrony ich praw w Polsce. W związku ze zbliżającym się rozstrzygnięciem procedury wyłonienia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jednej organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania także w imieniu polskich artystów wykonawców wynagrodzeń za korzystanie z ich wykonań w miejscach publicznych, grupa wybitnych artystów skierowała apel do Pani Minister Małgorzaty Omilanowskiej o wskazanie Związku Artystów Wykonawców STOART jako najbardziej wiarygodnej i największej, bo reprezentującej rzeszę ponad 7.5 tys. polskich artystów organizacji. 

Apel podpisali m.in. Krzysztof Penderecki, Tomasz Stańko, Jerzy Maksymiuk, Urszula Dudziak, Zbigniew Hołdys, Jacek Kaspszyk, Henryk Wojnarowski, Wojciech Nowak, Jadwiga Rappé, Tadeusz Strugała, Antoni Wit, Kazimierz Kord.

Źródłem stanowiska artystów jest obawa o nadmierną komercjalizację i uprzedmiotowienie wszelkich przejawów artystycznej aktywności. W apelu artyści podkreślili, że nie chcą stać się czynnikiem stanowiącym jedynie pozycję księgową w rachunku ekonomicznym producentów.


Przedstawiciele STOARTu na konferencji: Jan Drozdowski - Przewodniczący Zarządu, Wincenty Krawczyk - Sekretarz Zarządu, Włodzimierz Wiśniewski - Dyrektor Biura Wykonawczego, Agnieszka Parzuchowska-Janczarska - radca prawny.
 


W. Pani
Prof. Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W perspektywie zbliżającego się rozstrzygnięcia procedury wyłonienia przez Urząd Pani Minister jednej organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania, także w naszym - polskich artystów wykonawców imieniu, wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu publicznych odtworzeń, kierujemy do Pani Minister apel o wskazanie najbardziej wiarygodnej i największej, bo reprezentującej rzeszę ponad 7.5 tys. polskich artystów organizacji - Związku Artystów Wykonawców STOART.

STOART na przestrzeni minionych 20 lat swojej historii, zachowując cechy środowiskowej struktury obywatelskiej, stał się sprawnym i skutecznym instrumentem kompensacji idei słusznego wynagradzania artystów za ich eksploatowane w obrocie publicznym prawa. W realizacji swoich ustawowych kompetencji STOART dorównuje niewątpliwie podobnym organizacjom działającym znacznie dłużej w podobnych uwarunkowaniach na obszarze Europy. STOART podejmuje się z sukcesem ochrony i zarządzania prawami wybitnych polskich artystów, w tym najświetniejszych zespołów orkiestrowych (Filharmonii Narodowej, Sinfonii Varsovii, NOSPR). W swoich przedsięwzięciach promocyjnych stał się ponadto aktywnym czynnikiem wspierającym zarówno uznane przejawy muzycznej aktywności polskiego społeczeństwa (Warszawska Jesień, Jazz nad Odrą, Jazz Jamboree), jak i debiutanckie poczynania fonograficzne najmłodszych, stawiających pierwsze kroki artystów.

Nie chcielibyśmy zamieniać swojej pozycji bezpośrednich beneficjantów rynku odtworzeń publicznych na czynnik stanowiący jedynie pozycję księgową w rachunku ekonomicznym producentów reprezentujących podmioty komercyjne, a nie samych twórców czy artystów. Źródłem naszego stanowiska jest obawa o nadmierną komercjalizację i uprzedmiotowienie wszelkich przejawów artystycznej aktywności. W tym kontekście niepokoją nas agresywne zabiegi środowiska producentów fonogramów.

STOART posiadając szeroką, skuteczną, nowoczesną i transparentną strukturę inkasa jest w naszym osądzie gwarantem zapewnienia artystom stosownej ochrony i rekompensaty za eksploatację ich artystycznych wykonań, dlatego wyznaczając tę organizację, spełni Pani Minister nasze usilne oczekiwania.

Powyższy list podpisali m.in.:

Urszula Dudziak, Zbigniew Hołdys, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Nowak, Krzysztof Penderecki, Jadwiga Rappé, Tomasz Stańko, Tadeusz Strugała, Antoni Wit, Henryk Wojnarowski.