Powrót

Sprawiedliwamuzyka.pl

Według badania przeprowadzonego w 2020 r. (wśród artystów wykonawców z państw UE i Wielkiej Brytanii w ramach kampanii #PayPerformers) ponad połowa polskich artystów wykonawców nie otrzymała ŻADNEGO wynagrodzenia z tytułu udostępniania swojej muzyki na płatnych platformach streamingowych. STOART od lat podejmuje działania w celu poprawy tej sytuacji.

Dlatego z satysfakcją informujemy, że nasze postulaty zgłaszane w toku konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim, który jest implementacją dyrektywy unijnej z 2019 r. o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, zostały uwzględnione. W aktualnej wersji z 17 listopada 2022 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało, aby artystom wykonawcom muzyki  przysługiwało prawo do wynagrodzenia z tytułu udostępniania ich wykonań w Internecie, które będzie pobierane i wpłacane za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarządzania.

Propozycja ta stanowi niezmiernie ważny krok w kierunku sprawiedliwego traktowania artystów oraz ich dorobku kulturowego w cyfrowych realiach XXI wieku. Jako artyści, wspieramy ten kierunek zmian, konieczny w realiach cyfrowej konsumpcji kultury.

Więcej informacji na stronie sprawiedliwamuzyka.pl