Powrót

STOART aktywnie wspiera kampanię FAIR INTERNET.

Nasza organizacja - Związek Artystów Wykonawców STOART aktywnie uczestniczący w działaniach AEPO ARTIS (the Association of European Performers Organisation), gorąco popiera proklamowaną wspólnie z innymi międzynarodowymi strukturami zrzeszającymi artystów (FIM, FIA i IAO) kampanię FAIR INTERNET.


Jej celem jest przeprowadzenie wewnątrz Unii Europejskiej takich zmian legislacyjnych, które pomogą zapewnić artystom wykonawcom uzyskiwanie rekompensaty za eksploatację ich wykonań (w sferze audio i video) w internetowych serwisach on-demand (korzystanie "na życzenie"). W dotychczas funkcjonującym systemie prawa unijnego brak jest bowiem regulacji gwarantującej Artystom stosowne wynagrodzenie za takie korzystanie z artystycznych wykonań. 

Komisja Europejska rozpoczyna proces projektowania stosownych rozwiązań, dlatego szczególnie istotne jest, byśmy zabrali głos w tej sprawie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony www.fair-internet.eu i gorąco zachęcamy do złożenia petycji w sprawie ochrony praw artystów.

Wyraźmy wspólnie nasze stanowisko w tej sprawie i pomóżmy nam wszystkim - społeczności Artystów Europy, zatroszczyć się o nasze prawa!