Powrót

STOART członkiem Databases Committee organizacji SCAPR

Z przyjemnością informujemy, że podczas ostatniego Walnego Zebrania SCAPR, które miało miejsce w Tallinie w dniach 16-19 maja STOART został wybrany do grona członków Databases Committee, organu SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) odpowiedzialnego za: prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój międzynarodowych baz artystów – IPD oraz repertuaru – VRDB,  doradztwo strategiczne (określenie i wdrożenie strategii) i zalecenia działań dla Zarządu oraz kierunek projektów.

SCAPR jest międzynarodową organizacją not-for-profit zrzeszającą obecnie ponad 60 organizacji zbiorowego zarządzania prawami artystów z 45 krajów. Podstawowym celem SCAPR jest poprawa efektywności zbiorowego zarządzania. STOART jest członkiem SCAPR od 2000 r.